Czym jest analiza porealizacyjna?

Pojęcie analiza porealizacyjna należy rozumieć jako badania, jakich zamiarem jest zestawienie stylu oraz wielkości oczekiwanych oddziaływań zidentyfikowanych oraz określonych w raporcie o działaniu na środowisko i decyzji o środowiskowych powiązaniach z działaniami, jakie zaszły w rzeczywistości po realizacji przedsięwzięcia. Czym zatem dokładnie jest analiza porealizacyjna i co warto o niej wiedzieć?

Analiza porealizacyjna

Analiza porealizacyjna to opracowanie o charakterze podobnym do raportu o działaniu na środowisko przy lub w oddzieleniu od tego pierwszego – wykonywana jest po skończeniu mechanizmu inwestycyjnego. Zamiarem jest ustalenie czy rzeczywista efektywność wykorzystanych wyjść zmniejszających działanie na środowisko kompatybilna jest z zadaniami przyjętymi na wcześniejszych etapach projektowania inwestycji.

Czym jest analiza porealizacyjna oraz kiedy się ją robi?

Analiza porealizacyjna to przygotowanie mające na celu sprecyzowanych w przekazie o działaniu przedsięwzięcia na środowisko i samej decyzji o ekologicznych powiązaniach, obszarów działania przedsięwzięcia na miejsce i opracowanych postępowań profilaktycznych, łagodzących oraz zastępujących. W odróżnieniu natomiast od analizy oddziaływania na środowisko, jaka jest wykonywana podczas uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, analizę porealizacyjną robi się po skończeniu procesu inwestycyjnego.

Co powinna zawierać analiza porealizacyjna?

Analiza poinwestycyjna służy przeprowadzeniu zestawienia ustaleń zamkniętych w raporcie o działaniu przedsięwzięcia na miejsce oraz w DoŚU (czy pozostałych decyzjach, o w jakich obowiązek analizy został założony), w szczególności ustaleń dotyczących przewidywanego stylu i obszaru działania oraz planowanych postępowań profilaktycznych z rzeczywistym oddziaływaniem i działaniami podjętymi dla jego ograniczenia.

Co zagraża przedsiębiorcy, jaki nie zrobi analizy porealizacyjnej?

Inwestorom, jacy nie przeprowadzą analizy porealizacyjnej w danym czasie, zagraża „grzywna w celu przymuszenia” (art. 119 – art. 126 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji). Jej zamiarem jest zmotywowanie inwestorów do wywiązania się z obowiązku, natomiast nie jest to kara połączona z prawem karnym lub także prawem wykroczeń. Należy natomiast zaznaczyć, iż może być ona nakładana na inwestora często, też w większej aniżeli najpierw kwocie. Jej suma jednokrotnie nie może przewyższać 10 000 zł, natomiast w sumie – 50 000 zł.